Välkommen till

Anhörigföreningen i Karlstad, AFK!


AFK är en ideell förening, religiöst och politiskt obunden, öppna för alla som vill vara med,

oberoende av den anhöriges diagnos. Föreningen bildades 2002 och är ansluten till Anhörigas Riksförbund, AHR.

Vi vill uppmärksamma alla anhörigas behov av stöd, skapa goda kontakter med politiker och andra beslutsfattare och utveckla ett gott samarbete med kommunens vård och omsorg.


Om du vill delta i anhöriggrupp kan vi medverka till att starta grupper.

AFKs möten är på Resurscentrum Rosenbad. Kontakta Gun-Britt Björevall bjorevall.goran@gmail.com


Bli medlem

Alla kan bli medlemmar. Avgiften är 125 kr per år. Pg 100 35 88-9. Då har du tillträde till AFKs möten och får tidningen Vi anhöriga direkt hem i brevlådan.


Anhörigas Riksförbund, AHR

Som medlem i AFK blir du även medlem i Anhörigas Riksförbund. AHR stödjer de lokala

anhörigföreningarna och arbetar för att alla anhöriga ska få det bättre. Läs mer på www.anhorigasriksforbund.se