Bli medlem nu


Alla kan bli medlemmar. Avgiften är 125 kr per år. Pg 100 35 88-9. Då har du tillträde till AFK:s möten och får tidningen Vi anhöriga direkt hem i brevlådan.

 

När du skickar in denna ansökan om medlemskap, så innebär detta samtidigt ett samtycke från dig att Anhörigföreningen i Karlstad får spara dina uppgifter, enligt EU:s Dataskyddsförordning GDPR. De personuppgifter som du lämnar, kommer endast att användas inom Anhörigföreningens/Anhörigas Riksförbunds medlemsadministration, t.ex. för avisering om medlemsavgift, medlemsbrev samt för utskick av vår förbundstidning.

Du kan när som helst begära att bli raderad från registret.

Har du frågor?
Kontakta oss på tfn: 070-284 62 53